Specialty Innovation

‼️𝙁𝙧𝙚𝙚 𝙎𝙚𝙢𝙞𝙣𝙖𝙧‼️ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS 👉ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไ...

0 likes0 commentsLINE VOOM