• 0
  • 1
  • 2

กรมการศาสนา

@dra.go.thFriends 5,478

Timeline

eGovernment Forum 2017 Theme: Digitize Thailand: Shaping Future Government วันที่16-17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.egovernmentforum.com
See More

อินโฟกราฟฟิก

Location

Address
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชน… See More

Account Intro

อาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสือทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา
Top