กรมการศาสนา

@dra.go.thFriends 5,121

อินโฟกราฟฟิก

See More

Location

Address
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชน… See More

Account Intro

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่ง…
See More
Top