• 0
  • 1

กรมการศาสนา

@dra.go.thFriends 5,218

Timeline

ค่ายคุณธรรม ภายใต้โครงการสร้างเด็กดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน กำหนดการพิธีเปิดค่ายคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
กรมการศาสนา
See More

อินโฟกราฟฟิก

See More

Location

Address
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชน… See More

Account Intro

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่ง…
See More
Top