• 0
  • 1
  • 2

กรมการศาสนา

@dra.go.thFriends 5,810

Timeline

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช http://kingrama9.net/ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมประชาสัมพันธ์
See More

อินโฟกราฟฟิก

Location

Address
กรมการศาสนา เลขที่ 10 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม… See More
Location
สถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Business Information

Hours 8:30-16:30
Closed on วันเสาร์ - อาทิตย์
URL http://www.dra.go.th
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ictdra.raceforgood
Phone 02-209-3699
โทรสาร. 02-209-3712

Account Intro

อาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสือทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา
Top