นิ่มลีสซิ่ง

Friends 41,824

เงินด่วน-กู้เงิน

ข้อมูลบัญชีSee more

บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านการเงิน รับจัดไฟแนนซ์ และเงินกู้ โดยมีนโยบายเพื่อให้บริการทางด้านการเงินแก่ลูกค้าโดยทั่วไปใน 11 จังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย ซึ่งการดำเนินงานของบริษัทได้นำเอารูปแบบการให้บริการธนาคารมาปรับปรุงและใช้เป็นแบบแผนในการดำเนินงาน แต่มีความรวดเร็วและสะดวกมากกว่า ซึ่งการดำเนินงานของบริษัทจะเน้นทางด้านธุรกิจไฟแนนซ์(สัญญาเช่าซื้อ)และสัญญาเงินกู้โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

Mixed media feedSee more

รับจัดสินเชื่อรถทุกชนิด

บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่งจำกัด

19/4/1985

ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านการเงิน รับจัดไฟแนนซ์ สินเชื่อ และเงินกู้ ทั่ว11จังหวัดภาคเหนือตอนบน

Country or region: Unspecified