sumupshop

🌈 แน่นอนว่าสำหรับปัญหาของแฟลชไดร์ฟที่ส่วนใหญ่มักจะพบเจอต่าง ๆ นั้นก็มีทั้ง มองไม่เห็นไฟล์ทั้ง ๆ ที่เสียบไว้อยู่ที่เครื่อง พื้นที่ในไดร์ฟเต็มทั้งที่ยังเหลือพื้นที่อีกมากมาย แจ้งให้ฟอร์แมทไดร์ฟตลอดเว...

0 likes0 commentsLINE VOOM