Eastspring Thailand

มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 8 - 12 ก.ค. 67 ✅Highlight of the Week การจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 2.06 แสนตำแหน่งสูงกว่าที่คาดการณ์ที่ 190,000 ตำแหน่ง แต่ตัวเลขเดือนพฤษภาคมถูก revised d...

2 likes0 commentsLINE VOOM