DPA Official

3 หน่วยงานสำคัญ ในระบบตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน 💸 . 📍 รู้หรือไม่ในประเทศไทยมีระบบตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า “Financial Safety Net” 💸 ซึ่งทำหน้าที่เสริมสร้างความมั่นคง ...

1 like0 commentsLINE VOOM