Dorm-RSU

Dorm-RSU

@dormrsuFriends 3,033

Timeline

วันสุดท้ายแล้วน๊า!!! เด็กแพทย์มาชวน ใช้สิทธิเลือกตั้งสโมสรฯ online อยู่ที่ไหนก็ลงคะแนนได้ วันนี้ วันสุดท้ายแล้ว 15 กุมภาพันธ์ 62 08.00-18.00 น. เข้า http//:vote.rsu.ac.th หรือ scan QR Code https://youtu.be/cqcI3coJFnw
See More
Top