BAAC Official

🔬CANCER VACCINE ทางเลือกใหม่ของการรักษา ทำความรู้จัก "วัคซีนมะเร็ง" กันค่ะ 🦠🧬CANCER VACCINE เป็นการใช้เทคโนโลยีการรักษามะเร็ง แบบเฉพาะบุคคล โดยใช้การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้เอง เพื่อมาต่อ...

1 like0 commentsLINE VOOM