BAAC Official

รู้เท่าทัน ไวรัสตับอักเสบบี 🦠🛡️ ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) เป็นภาวะการติดเชื้อของตับที่เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยภาวะนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อตับ เช่น มะเร็งตับ ตับแข็...

1 like0 commentsLINE VOOM