น้ำเจียวกู้หลานและดอกคำฝอย

สูตรไม่เติมน้ำตาล 500 ml.