www.drvitasna.com

รีวิวจากผู้รับบริการจริง หลังผ่าตัดตกแต่งเลเบีย และตกแต่งหนังหุ้มคลิตอริส --------- • วันนี้จะมารีวิวหลังจากไปใช้บริการ โรงพยาบาลยันฮี มาประมาณ 2 เดือนนะค่ะ อายุ 24 ปีค่ะ ธ.คจะ 25 ปีแล้ว เราไปทำเล...

2 likes1 commentLINE VOOM