DMSIC MoPH

DMSIC MoPH

@dmsic.mophFriends 2,645

Timeline

ประกาศ!! เนื่องด้วย วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น กองบริหารการสาธารณสุขจะทำการปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลด้านสุขภาพ และมีความจำเป็นต้องงดให้บริการ Website รวมทั้งการรายงานข้อมูลต่างๆ ในระบบ รวมถึงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ฯ (DMS ...See More
See More

Location

Address
ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระ… See More
Location
ธนาคารกรุงไทย กระทรวงสาธารณสุข
Black canyon กระทรวงสาธารณสุข

Business Information

Hours 8.30-17.30
URL https://dmsic.moph.go.th
Phone 662-590-1641

Account Intro

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (DMSIC MoPH)
สังกัดกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศด้านเวช…
See More
Top