Perfect_Training

จะรู้ได้ไงว่าอบรมไปแล้วคุ้มค่า 🎯 โพสนี้มีคำตอบ ‼️ การวัดความคุ้มค่าในการจัดฝึกอบรม ถือว่าเป็นการวัดและประเมินผลในระดับที่ 5 เป็นระดับสูงสุด สูตรการคิดก็ง่ายมาก 1️⃣ อย่างแรกให้เราคำนวณต้นทุนในการจ...

0 likes0 commentsLINE VOOM