หลาดนัดชุมชนบ่อยาง

หลาดนัดชุมชนบ่อยาง

@dlg2023wFriends 1,405

History

Location

Address
สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (แถวประมงใหม่… See More

Account Intro

ตลาดนัดชุมชนบ่อยาง หรือที่นิยมเรียกติดปากว่า "หลาดนัดชุมชนบ่อยาง" ก่อตั้งและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดยเทศบาลนครสงขลา ภายใต้การนำของนายกสมศักดิ์ ตันติเศรณี ด้วยวิสัยทัศน์ 2 ด้านหลัก ได้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี…See More
Top