โรงพยาบาลสงขลา

แบบฟอร์มขอรับยาทางไปรษณีย์โรงพยาบาลสงขลา คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ผู้ป่วยนัดรับยาต่อเนื่องที่ไม่มีอาการผิดปกติ และ นัดตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 (***ผู้ป่วยที่มียาต้องแช่เย็น เ...

3 likes0 commentsLINE VOOM