Disrupt

เมื่อการเรียนรู้ถูก disrupt อย่างถาโถมในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ แล้วเราจะรับมือกับวิกฤตนี้อย่างไร? เครื่องมือใดที่องค์กรจะนำมาใช้เป็นอาวุธคู่กาย? 👉 พบกับ 'คุณจันทนารักษ์ ถือแก้ว' MD จาก Disrupt ...

1 like0 commentsLINE VOOM