Riceberry

Riceberry

@diq8385kFriends 413

Location

Address
ร้านบ้านหนมจีน
Location
13°34'25.1"N 100°25'22.5"E
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

Business Information

Account Intro

ขายข้าวกล้องทุกชนิด ไรซ์เบอรี่ เริ่มที่ 20 บาท ส่งฟรี ทำตามวิถีเกษตรอินทรีย์ "Better rice varieties"
Top