Borneo Thai Official

🕯๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันมาฆบูชา 🕯 . วันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันหยุดของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับการระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือ ‘การไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส’ ซึ่งในปี 2...

1 like0 commentsLINE VOOM