Digital Dental​ Center ศูนย์ทันตกรรมดิจัล รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง
เราใช้เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง CAD/CAM 3D ในการช่วยออกแบบและทำรากฟันเทียมให้กับคนไข้ที่มารักษาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว คนไข้สามารถใส่รากฟันเทียมได้ภายใน 4 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการฝังรากฟันเทียม หากกระดูกดีเพียงพอต่อการใส่รากฟันเทียม ไม่ต้องมีการปลูกกระดูกร่วมด้วย ไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น​ โรคเบาหวาน โรคที่เกี่ยวกับกระดูก ภาวะการสูบบุหรี่ หรือโรคอื่นๆ

เว็บไซต์ :
https://www.digitaldentalthg.com/