DIAMOND LIFE

Diamond Life Nursing Center
''Universal Design"

สถานที่สะดวกสบาย ปลอดภัยเหมาะกับผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น อยู่ใกล้รพ.เพียง 400 เมตร รองรับเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว มีร้านค้าและคลินิกให้บริการมากมาย