DHARMNITI Seminar

@dharmnitiseminarFriends 3,375

Timeline

ถูกรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือได้รับจากการชิงโชค ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง❓ พูดถึงรางวัลที่ 1 หรือรางวัลอื่นๆ ใครๆ ก็อยากได้ แต่ถ้าได้มาแล้วก็ต้องรู้ผลทางด้าน ภาษีที่จะตามมาด้วยนะครับ จะได้ไม่ชอกช้ำระกำใจ ซึ่งจะขอแยกรางวัลออกเป็น 1.การถูกลอตเตอรี่(สลากกินแบ่งรัฐบาล) ...See More
See More

Location

Address
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ ถนนประชาชื… See More
Location
MRT Bangsue Station

Business Information

Hours 08:30 - 17:00 น.
Closed on Sunday
URL http://www.dst.co.th
https://www.facebook.com/DHARMNITI.Seminar/
Phone 02-555-0700

Account Intro

บริการจัดอบรมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติ ด้วยหลักสูตรอบรมที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านบัญชี ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การตลาด การบริหาร การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ โดยกลุ่มหลักสูตรวิชาการหลักมีดังนี้
1. บัญชี-การเงิน
2. การบริหารทรั…
See More
Top