Dharmniti Book Store

#จองด่วน หนังสือ “ประมวลกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ” #พิเศษสั่งจองตอนนี้ส่งฟรี ถึง 31 ม.ค. 66 นี้ หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่จะอํานวย...

1 like0 commentsLINE VOOM