Dharmniti Book Store

นักบัญชีเตรียมอัปเดตสำหรับ 6 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง TFRS ปี 2566 ที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ ซึ่งใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ PAEs เพื่อปรับแนวทาง ทางการเงินให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตราฐานฯ ที...

2 likes2 commentsLINE VOOM