Dharmniti Book Store

เอกสารภาษีอากร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ คุณลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพกร คนที่ 26 ถึงนโยบายในการจัดเก็บภาษีในยุค Economic Recovery เพื่อให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกค...

2 likes0 commentsLINE VOOM