ธาราญา

Friends 1,324

สังฆทาน ผ้าไตร ทำบุญ

Mixed media feedSee more

ผ้าไตรจีวร สังฆทานSee more

฿3,080ชุดผ้าไตรเต็มมัสลิน 9 ขัณฑ์

ชุดผ้าไตรเต็ม 7 ชิ้น (จีวร 9 ขัณฑ์, สบงขัณฑ์, อังสะสไบ/กระเป๋า, สังฆาฎิ 1 ชั้น, ประคต, ผ้ารัดอก, ผ้ารับประเคน) สามารถใช้บวชพระได้ พระสงฆ์ใช้งานได้จริง ตัดเย็บประณีต นุุ่งห่มครองไม่ขาด *สีพระราชนิยม หรือ สีกลางใช้ได้ทุกวัด (สีเดียวกับสังฆราชองค์ปัจจุบันครอง) *สีแก่นพระป่า ราคานี้รวมส่งแล้ว

฿1,890ชุดผ้าไตรอาศัยมัสลิน 9 ขัณฑ์

ชุดผ้าไตรอาศัย 3 ชิ้น (จีวร 9 ขัณฑ์, สบงอนุวาต, อังสะสไบ/กระเป๋า) สามารถถวายได้ทุกโอกาสไม่จำกัด พระสงฆ์ใช้งานได้จริง ตัดเย็บประณีต นุุ่งห่มครองไม่ขาด *สีพระราชนิยม หรือ สีกลางใช้ได้ทุกวัด (สีเดียวกับสังฆราชองค์ปัจจุบันครอง) *สีแก่นพระป่า ราคานี้รวมส่งแล้ว

฿859ชุดสังฆทานชะลอมกำลังวัน

รายการของเครื่องใช้งานได้จริง ถวายได้ทุกโอกาสไม่จำกัด เช่น งานทำบุญวันเกิด ทำบุญบ้าน งานสวดอภิธรรมศพ เป็นต้น * ราคานี้ไม่รวมค่าส่ง

฿2,495ชุดธาราญา พร้อมหมอนหรือผ้าสบง

ชุดเพียบพร้อมบริบูรณ์ เน้นพระสงฆ์ใช้งานได้จริงรายการของเครื่องใช้ครบทุกด้าน ราคานี้รวมส่งแล้ว

฿995ชุดสังฆทานอโรคปรมาลาภา (ชุดยา)

ชุดยาในกล่อง IKEA สีขาว ชุดยารักษาโรคครบทั้ง ตา หู คอ จมูก ไม่หมดอายุ ใช้งานได้จริง ราคานี้รวมส่งแล้ว

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand