Dr Mokan

👉สภาวะผมบางที่หลายท่านประสบอยู่นั้น ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพเป็นอย่างมาก นอกจากจะทำให้ดูแก่ลงแล้วยังทำให้สูญเสียความมั่นใจไปอีกด้วย กระทบไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะหน้าที่กา...

0 likes0 commentsLINE VOOM