Nakornthon Hospital

Friends 105,767

โรงพยาบาลนครธน

ข้อมูลบัญชี

โรงพยาบาลนครธน ให้บริการด้านสุขภาพ 24 ชั่วโมง ❤️ มีการบริการด้านการแพทย์ในทุกสาขา ✅ อายุรกรรม ✅ ศัลยกรรม ✅ สูติ-นรีเวช ✅ ศูนย์กระดูกและข้อ ✅ ศูนย์หัวใจ ✅ ศูนย์ผิวหนังความงามเลเซอร์ ✅ ศูนย์สุขภาพ ✅ ศูนย์ทันตกรรม ✅ ศูนย์สุขภาพเด็ก ✅ ศูนย์ภูมิแพ้ ✅ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ✅ ศูนย์หู คอ จมูก ปัจจุบันโรงพยาบาลนครธนได้ยืนหยัดรับใช้ประชาชนมานานกว่า 20 ปี ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้ก่อตั้ง แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้อยู่เคียงข้างประชาชนตลอดมาตามคำขวัญที่ว่า “นครธน ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลคุณ”

Mixed media feedSee more

บริการด้านสุขภาพSee more

ศูนย์สุขภาพสตรี

ให้บริการด้านสุขภาพสตรี

ศูนย์ภูมิแพ้

ให้บริการและรักษาอาการภูมิแพ้

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ให้บริการเกี่ยวกับเด็ก

รพ.นครธน ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลคุณSee more

-

โรงพยาบาลนครธน มุ่งมั่นให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

Country or region: Thailand