Desoutter Tools(TH)

@desouttertools.thFriends 76

Timeline

เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่า อุตสาหกกรม 4.0 แล้ว “Desoutter 4.0” ล่ะ? อะไรคือ Desoutter 4.0? และจริงๆแล้ว “อุตสาหกกรม 4.0” คืออะไร? ทุกข้อสงสัย มีคำตอบให้คุณแล้วที่นี่! Have you heard about "Desoutter4.0"? Find out more about its origins and what does "Indust ...See More
See More

Business Information

Hours 8.00 AM
Closed on 5.00 PM
URL http://www.desouttertools.com/
Phone 038562938

Account Intro

Desoutter Industrial Tools ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1914 และมีสำนักงานใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและนิวเมติก ซึ่งมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการกว่า 170 ประเทศผ่านทาง 20 หน่วยธุรกิจ ซึ่งเครื่องมือ Desoutter มีการใช้งานในสาข…See More
Top