Desoutter Tools(TH)

@desouttertools.thFriends 71

Timeline

จะดีแค่ไหนหากสามารถค้นหาทุกอย่างได้ในที่ที่เดียว คุณอาจจะคุ้นเคยกับการหาโปรดักส์ต่างๆในเวปไซต์ แต่ทราบหรือไม่ว่า ยังสามารถหา Spare parts ของโปรดักส์นั้นๆได้อีกด้วย พบกับฟังก์ชั่นใหม่ ของเวปไซต์เพื่อตอบสนองความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ได้เลยที่ลิ้งนี้! ► https://buff.l ...See More
See More

Business Information

Hours 8.00 AM
Closed on 5.00 PM
URL http://www.desouttertools.com/
Phone 038562938

Account Intro

Desoutter Industrial Tools ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1914 และมีสำนักงานใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและนิวเมติก ซึ่งมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการกว่า 170 ประเทศผ่านทาง 20 หน่วยธุรกิจ ซึ่งเครื่องมือ Desoutter มีการใช้งานในสาข…See More
Top