Desoutter Tools(TH)

@desouttertools.thFriends 48

Timeline

กลับมาอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปนาน กลับมาพร้อมกับ การอัพเดต Application คือ Desoutter Assistant เวอร์ชั่น 1.3.0 ซึ่งมีภาษาให้เลือกถึง 16 ภาษา ซึ่งภาษานั้นจะเปลี่ยนอัติโนมัติตามภาษาที่เซ็ตไว้ที่เคื่องโทรศัพท์ของเรา พร้อมให้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS ...See More
See More

Business Information

Hours 8.00 AM
Closed on 5.00 PM
URL http://www.desouttertools.com/
Phone 038562900

Account Intro

Desoutter Industrial Tools ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1914 และมีสำนักงานใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและนิวเมติก ซึ่งมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการกว่า 170 ประเทศผ่านทาง 20 หน่วยธุรกิจ ซึ่งเครื่องมือ Desoutter มีการใช้งานในสาข…See More
Top