desiccant thailand

Friends 632

Oxygen Absorber

วัตถุดูดออกซิเจน DX3See more

฿360วัตถุดูดออกซิเจน ขนาด 30ซีซี

ความสามารถในการดูดออกซิเจน 30ซีซี ปริมาณบรรจุต่อ 1 ห่อ 400 ชิ้น ยืดอายุอาหารแห้งได้นานขึ้น 4 เท่า ป้องกัน สี กลิ่น รส เปลี่ยน ป้องกันรา แบคทีเรีย ป้องกันมอด แมลง

Delivery (store)
฿360วัตถุดูดออกซิเจน ขนาด 50ซีซี

ความสามารถในการดูดออกซิเจน 50ซีซี ปริมาณบรรจุต่อ 1 ห่อ 300 ชิ้น ยืดอายุอาหารแห้งได้นานขึ้น 4 เท่า ป้องกัน สี กลิ่น รส เปลี่ยน ป้องกันรา แบคทีเรีย ป้องกันมอด แมลง

Delivery (store)
฿390วัตถุดูดออกซิเจน ขนาด 100ซีซี

ความสามารถในการดูดออกซิเจน 100ซีซี ปริมาณบรรจุต่อ 1 ห่อ 200 ชิ้น ยืดอายุอาหารแห้งได้นานขึ้น 4 เท่า ป้องกัน สี กลิ่น รส เปลี่ยน ป้องกันรา แบคทีเรีย ป้องกันมอด แมลง

Delivery (store)
฿280วัตถุดูดออกซิเจน ขนาด 200ซีซี

ความสามารถในการดูดออกซิเจน 200ซีซี ปริมาณบรรจุต่อ 1 ห่อ 100 ชิ้น ยืดอายุอาหารแห้งได้นานขึ้น 4 เท่า ป้องกัน สี กลิ่น รส เปลี่ยน ป้องกันรา แบคทีเรีย ป้องกันมอด แมลง

Delivery (store)
Country or region: Thailand