@deqp

การปลูกฝังวิธีการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กนั้น จะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและทำให้เด็กในวันนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รักษ์สิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต แต่การจะทำให้เด็กสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั...

0 likes0 commentsLINE VOOM