@deqp

@deqpFriends 1,573

Reward Cards

Ticket Image

Collect 1 points to get a voucher for คูปองสำหรับเล่นเกมส์ ซุ้มKM61!

Shop Link QrCode

Timeline

🍛อิ่มอร่อยง่ายๆ เสริฟมาในกล่องโฟมขนาดเหมาะมือ แต่รู้หรือไม่ว่า กล่องโฟมแถมรองด้วยถุงพลาสติก นั้น อันตรายผ่อนส่ง อาจมีคนโต้แย้งว่ากล่องโฟมใช้บรรจุอาหารได้... แต่มีเงื่อนไข 🙅ต้องไม่บรรจุอาหารร้อน🙅 ต้องไม่บรรจุอาหารมัน🙅 ต้องไม่มีกรด..แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น ...See More
See More

Location

Address
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

Business Information

Top