DeMed Clinic

📍Exosome (เอ็กโซโซม) คืออะไร? & ช่วยเรื่องปัญหาผิวหนังได้อย่างไรบ้าง? Full Clip https://youtu.be/VuispeGligw 🔬การทำงานของสเต็มเซลล์นั้นจะมีการปล่อยสารที่ชื่อว่า "Exosome" หรือ "เอกซ์โซโซม" ออกม...

1 like0 commentsLINE VOOM