DPU Admission

เรียนทำหนังยังไงให้ได้ทำหนัง ❓ มาดูกัน #รีวิว #สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ 4 ปีในรั้ว DPU เรียนอะไรบ้าง ? 📣หลักสูตร 4 ปี ✅ ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) ✅ รับวุฒิม.6 ,ปวช.,กศน., ปว...

0 likes0 commentsLINE VOOM