DPU Admission

๖ เมษายน "วันจักรี" #วันนี้ในอดีต เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ...

0 likes0 commentsLINE VOOM