DPU Admission

📣 สำหรับน้องๆ Dek66 ที่ใช้สิทธิ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) น้องที่ยังไม่ได้ยื่นแบบคำขอกู้กยศ. หรือติดปัญหาตรงไหน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุน เพื่อนัดหมายยื่นเอ...

0 likes0 commentsLINE VOOM