Dek-Keng

@dek-kengFriends 805

Timeline

พี่หุย สรุปข่าวค่ะ การกู้ยืมในปีการศึกษา 2561 จะรวมกองทุน กยศ.และ กรอ.เข้าด้วยกันรวมเป็น กยศ.กองทุนเดียวค่ะ โดยมีการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ คือ นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้เรียนในสาขาวิชาความต้องการหลักต่อการพัฒนาประเทศ ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือมุ่งส่งเสริมเป ...See More
ปีการศึกษา 61 รวมกยศ.-กรอ. | Dek-Keng www.dek-keng.com “ชัยณรงค์” ย้ำปีการศึกษา 2561 รวมกยศ.-กรอ. เหลือกองทุนเ […]
See More

เข้ามาอ่านกันก่อนนะคะ เพื่อน ๆ

Account Intro

เด็กเก่ง.คอม เป็นบริการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือชั้นนำของประเทศไทย
Top