DE Group

Mechanical seal เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สในเครื่องจักรชนิดเพลาหมุน โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1.Component seal อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยหลายชิ้นส่วนและต้องนำมาประกอบรวมกันเป็นชุ...

0 likes0 commentsLINE VOOM