Deeyiamprinting

Deeyiamprinting

@deeyiamprintingFriends 15

Timeline

งานพิมพ์ดิจิตอล ออฟเซ็ท สำหรับลูกค้าที่ต้องการพิมพ์สื่อโฆษณา เช่น ใบปลิว โปสเตอร์ นามบัตร แผ่นพับ ฯลฯ ✔️ พิมพ์เป็นจำนวนน้อย ไม่มีขั้นต่ำ ต้องการแค่ไหนพิมพ์แค่นั้น ไม่จำจัดแม่สี พิมพ์ออกมามีคุณภาพและตรงความต้องการมากที่สุด ✔️ นอกจากนั้นยังสามารถทำงานด่วนได้ ภายใน 2- ...See More
See More
Top