DEDE

DEDE

@dedeofthailandFriends 5,990

Timeline

เขื่อนสิรินธรตั้งอยู่ในแม่น้ำลำโดมน้อย ซึ่งเป็นลำน้ำใหญ่สาขาหนึ่งของแม่น้ำมูล เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วยังอำนวยประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภ ...See More
See More
Top