DEDE

DEDE

@dedeofthailandFriends 6,286

Timeline

วันนี้ (26 พ.ค. 60) นายวิรัช มณีขาว เป็นประธานเปิดการอบรม การติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกให้แก่ผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบฯ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการสนับสนุนฯ ประจำปี 2560 โดยมีเ ...See More
See More
Top