LeTEC LawTU

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตร​กฎหมายการเงินการธนาคาร" รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครแล้ว ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2564 อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวล...

3 likes0 commentsLINE VOOM