LeTEC LawTU

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตร​กฎหมายภาษี" รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน​ - 16 ธันวาคม​ 2564 อบรมทุกวันจันทร์ -​ วันพฤหัสบ​ดี เวลา 17.30 – 20.30 น.​ (หลักสูตร​ 81​ ชั่...

0 likes0 commentsLINE VOOM