LeTEC LawTU

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตร​กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ" รุ่นที่ 11 เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2565 อบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบ​ดี เวลา 17.30 – 20.30 น.​ และวัน...

0 likes0 commentsLINE VOOM