LeTEC LawTU

โครงการอบรม “ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย" รุ่นที่ 13 เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2565 อบรมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. รูปแบบการอบรมเป็นแบบ onsit...

0 likes0 commentsLINE VOOM