LeTEC LawTU

หลักสูตรอบรม “ครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 15” เปิดรับสมัครแล้ว ระหว่างวันที่ 23 - 28 มีนาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563 - สมัครท่านเ...

0 likes0 commentsLINE VOOM