LeTEC LawTU

โครงการอบรมหลักสูตร “ครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 16 เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2565 (6 วัน รวม 31.5 ชั่วโมง)​ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.​ แ...

2 likes0 commentsLINE VOOM