LeTEC LawTU

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น (อบรมรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Cisco Webex) เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2565 อบรมทุกวันศุกร์เวลา 17.30 - 20.30 น. และวันเส...

1 like0 commentsLINE VOOM