แกงไท@NAI LEK SPACE

@dbb8743kFriends 224

Account Intro

ร้านอาหารไทยรสชาติจัดจ้าน ในบรรยากาศส่วนตัวและเป็นกันเอง

มีห้องส่วนตัวพร้อมคาราโอเกะ 20 หรือ 50 ท่าน
Top