DastaTravel

DastaTravel

@dastatravelFriends 38,131

Timeline

ขอเรียนเชิญนักจัดการการท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมการเสวนา (Forum) ในหัวข้อ “How Digitalization is Revolutionizing Sustainability in Thailand's Future Tourism Industry - ท่องเที่ยวไทยจะยืนหยัดอย่างไรในยุค 4.0” ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.15 – 16.15 น. ณ Glowf ...See More
See More

Location

Address
118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน… See More
Location
อาคารทิปโก้ ชั้น 31

Business Information

Top