DastaTravel

DastaTravel

@dastatravelFriends 42,285

Timeline

sticon ลุ้นรับ 14 รางวัล sticon ร่วมสนุกตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการเขียนบทความการท่องเที่ยว Line@DastaTravel. sticon ของรางวัล 1. Gift Voucher ที่พักนาเกลือ บีช รีสอร์ท 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 รางวัล 2. Gift Voucher ที่พักโรงแรม พัทยาการ์เด้น 1 คืน พร้อมอาหารเช้ ...See More
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการเขียนบทความการท่องเที่ยว Line@DastaTravel docs.google.com คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านระบบ Line@DastaTravel ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. โดยเป็นการสำรวจความคิดเห็นสำหรับสมาชิก Line@DastaTravel ซ...
See More

Location

Address
118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน… See More
Location
อาคารทิปโก้ ชั้น 31

Business Information

Top