Dailycoldpressed

@dailycoldpressedFriends 9,310

Timeline

ดีทอกซ์ร่างกายจากอาหาร ไขมันและแอลกอฮอล์ที่สะสม เติมความสดชื่นและฟื้นฟูผิว พร้อมดูแลรูปร่างให้ดียิ่งขึ้น ✔️ล้างพิษที่ตกค้างในร่างกาย ✔️น้ำผักผลไม้หลากหลาย อร่อยสดชื่น ดื่มง่าย ไม่ขม/เหม็นเขียว ✔️ไม่หิว หรือโหย เหมือนการอดอาหารวิตามินและเอนไซม์จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ...See More
See More

Account Intro

Coldpressed การสกัดเย็น คือการ แยกน้ำ ออกจากกาก ชนิดหนึ่ง โดยใช้วิธี บีบ คั้น โดยไม่ใช้ใบมีด เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ให้เกิดความร้อน
การสกัดเย็น จะทำให้คุณค่าของผักผลไม้ไม่ถูกความร้อนทำลาย เหมือนการแยกกากทั่วไป ทำให้เอนไซม์ และวิตามินอยู่ครบถ้วน เหมือนทานผัก ผลไ…
See More
Top