@Panya Golf

Friends 10,023

Panya golf

Online BookingSee more

Online Booking

For online booking : http://www.panyagolf.com/

Social media

Follow us on social media

สำหรับสมัครงาน

***โทรสอบถามข้อมูลเบอร์โทรด้านล่าง***
วันอังคาร - วันอาทิตย์
@ สมัครแคดดี้โทร: 02-943-0000 ต่อ 322 (ติดต่อหัวหน้าแคดดี้)
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4.รูปถ่าย 1 ใบ(เรียบร้อย)

---------------------------------------------
@ สมัครพริตตี้แคดดี้โทร:02-519-8540-2 หรือ 02-943-0000 ต่อ 320
ข้อมูลเบื้องต้น
* สวยบุคลิกดี มีมนุษยสำพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
* มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
* ความสูง 160 ขึ้นไป
* อายุไม่เกิน 25 ปี

Country or region: Unspecified